Bosu

 

BOSU je specificky navrženo, aby pomohlo dosáhnout rovnováhu mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců rychleji, bezpečněji a kompletněji než jakékoliv jiné tréninkové zařízení. S každým cvičením na BOSU vždy hledáte cestu nejmenší stálosti/odolnosti a s co nejmenší námahou! 
 

BOSU je o chytřejším cvičení, nikoli těžší! 

 
Například, nejzákladnější cvičení na BOSU – stání oběma chodidly na „bublině“. Ihned si uvědomíme, že stání je velmi komplexní a dynamické. Tím dochází k rozvíjení Centrálního Nervového Systému a umožňuje tak vzájemnou interakcí systémů intuitivně nalézat pozici nejmenšího odporu. 
 
Zlepšená rovnováha vštěpuje větší sebedůvěru, která vyjasňuje celkový pohled a ovlivňuje vše, co děláme. 
 

Podívejte se, jak cvičíme BOSU